Aktualności

ZGŁOŚ PROJEKT DO GALERII DZIAŁAJ LOKALNIE

Z okazji 20-lecia Działaj Lokalnie w Polsce chcemy wyróżnić najciekawsze projekty realizowane przez ODL Stowarzyszenia Czajnia. 

Rodzinne Aktywne Pogranicze

15 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie Aktywnego Pogranicza

 

Międzynarodowe spotkania w LO Łaszczów

Stowarzyszenie Czajnia we współpracy z Agencją Rozwoju Strategicznego Miasta Gori oraz organizacją BeTwin Cities działającą na Ukrainie, zorganizowało wymianę młodzieżową, w której udział wzięli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie. 

Ulhówek działa lokalnie

Imprezy plenerowe w gminie Ulhówek

Zapraszamy do Łaszczowa!

15 września Piknik Rodzinny z Feniksem

DZIAŁAJ LOKALNIE 2019

Zmiana terminu naboru wniosków :  Wnioski składamy do 26.06.2019 r

Nowy projekt

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt Aktywne Pogranicze. Szczegóły na stronie www.aktywnepogranicze.pl

 

 

 

 

DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Od 10 Maja 2017 r. przyjmowane są wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie organizowanego przez Stowarzyszenie "Czajnia" przy współpracy z Miastem Tomaszów Lubelski, Gminą Tomaszów Lubelski, Miastem Lubycza Krolewska oraz Gminą Ulhówek.
      W konkursie mogą wziąć udział organizacje i grupy, które chcą zrealizować projekt mający na celu aktywizację lokalnej społeczności. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Dotowane projekty będzie można realizować od 1 Lipca  do 31 grudnia 2017 roku.

Działaj Lokalnie 2018

NABÓR: Wnioski można składać online od 23 maja do 23 czerwca 2018 r. poprzez Generator wniosków dostępny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl

DOFINANSOWANIE: Maksymalna kwota dotacji może wynieść 6.000 zł. Wkład własny – 25 % wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5 % wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Planowana pula na dotacje to minimum 55.000 zł.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ: Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego. Uwaga: w przypadku zamiaru składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie grupa ma obowiązek wcześniej zgłosić to do Organizatora. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie powiatu tomaszowskiego.

NA JAKIE PROJEKTY: Dofinansowanie będzie możliwe tylko na projekt, który jest szeregiem działań prowadzących do aktywizacji danej społeczności na rzecz dobra wspólnego tj. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na jednorazową/jednodniową akcję.

Działaj Lokalnie 2017 - wyniki

Ogłaszamy wyniki konkursu grantowego w programie „Działaj Lokalnie”, w roku 2017 dofinansowaliśmy 19 projektów na łączną kwotę 65 000 zł :

Przedłużony nabór wniosków w konkursie "Działaj Lokalnie"

Termin przedłużamy do 19-06-2017 r.

Życzymy powodzenia i trzymamy za was kciuki.

 

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.