Szkoła nowych możliwości - Transpormacja Szkoły Zawodowej w Czerwonogradzie

Czas realizacji projektu: 1.09.2016 - 30.09.2017

Partnerzy: Fundacja Dobroczynna Ekomiłosierdzie z Sosnówki, Zawodowa Szkoła Górniczo-Budowlana w Czerwonogradzie. 

Główne założenia projektu:

W ramach projektu udało się zrealizować następujące działania:
1. W ramach zaplanowanego działania 1 została zorganizowana jedna 2-dniową wizytę studyjną. W skład grupy będzie wchodziło 8 osób, w tym
przedsiębiorca, dyrektor szkoły, nauczyciele kierunkowi, przedstawiciel organizacji partnerskiej. Program wizyty zgodnie z założeniami obejmował przyjazd do Tomaszowa Lubelskiego gdzie odbyło się spotkanie i prezentacja szkoły zawodowej (Zespół Szkół nr. 4 im J.Dąbrowskiego) oraz jej współpracy z biznesem oraz zapoznanie się z zakładami z branży spawalniczej w Tomaszowie. Omówione zostały formy pracy z młodzieżą a także współpracy z innymi partnerami - głównie z biznesem. Szkoła podzieliła się informacjami o korzyściach jakie może mieć placówka oświatowa ze współpracy z lokalnym biznesem. Drugim ważnym elementem była wizyta w przedsiębiorstwie RST ROZTOCZE ROMAN RAK. Przedsiębiorstwo to już od wielu lat współpracuje ze szkołą m.in: stworzyło program stypendialny dla szkoły, finansuje udział uczniów w targach branżowych, współfinansuje doposażenie szkoły, organizuje płatne praktyki dla uczniów. W trakcie wizyty studyjnej podjęto również rozmowy pomiędzy przedstawicielami obydwu szkół na temat ewentualnej współpracy między tymi placówkami. Dodatkowo szkoła z Tomaszowa Lub. zaprosiła przedstawicieli szkoły z Czerwonogradu do udziału w dniach otwartych szkoły, co miało miejsce w kwietniu 2017 roku.
2. Spotkania z lokalnym biznesem. Zgodnie z założeniami wizyta studyjna zainspirowała jej uczestników do rozwinięcia działania szkoły w kierunku współpracy z biznesem. Szczególną rolę ma tu przedsiębiorstwo Czerwonogradzki Zakłada Konstrukcji Metalowych, który dotychczas dość luźno współpracował ze szkołą, ale w trakcie realizacji projektu współpraca ta przybrała zdecydowanie intensywniejszą formułę. To właśnie ten zakład wniósł wkład własny w ramach projektu (co pierwotnie miała uczynić szkoła) w postaci zakupu wyposażenia pracowni do prowadzenia zajęć ze spawalnictwa. Dodatkowo zostały podjęte i sfinalizowane rozmowy dotyczące przyjmowania uczniów na praktyki, bieżącego wsparcia szkoły w postaci zakupu towarów niezbędnych do prowadzenia zajęć tj. elektrody i drut spawalniczy, zaangażowania się w dni otwarte szkoły, czy bardziej konkretną współpracę z nauczycielami zawodowymi.Oprócz przedstawicieli tego przedsiębiorstwa w spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele branży budowlanej, restauracyjnej. W każdym spotkaniu uczestniczyło conajmniej trzech przedstawicieli szkoły: Dyrektor + dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz po jednym przedstawicielu lidera czyli Stowarzyszenia Czajnia (był to zawsze koordynator projektu Marcin Rechulicz) i partnera czyli Fundacji Dobroczynnej Ekomiłosiedzie (był to zawsze Paweł Savchuk). W sumie zoorganizowano 5 takich spotkań. Nie udało się opracować i podpisać umowy partnerskiej pomiędzy biznesem a szkołą gdyż nie było to priorytetem dla partnerów, a wszystkie formy współpracy "załatwiano" niemalże od ręki. Dużym plusem było uczestnistwo w spotkania wysokich rangą przedstawicieli CZZMK dzięki czemu niektóre kwestie były pozytywnie zrealizowane w trakcie spotkań jak np. możliwość zaangażowania się w Dni otwarte szkoły, czy organizację wizyty studyjnej na teren zakładu dla uczniów szkoły. To również właśnie we współpracy z tym zakładam została podjęta decyzja o zwiększeniu liczby zakupowanych spawarek, gdyż taka sytuacja będzie dostosowana do potrzeb rynku pracy.
W takcie spotkań omawiano następujące kwestie:
- zakresu programu nauczania i możliwości ich dostosowania do potrzeb pracodawców.
- zakresu organizacji wizyt studyjnych dla uczniów szkoły,
- możliwości większej współpracy przy organizacji praktyk zawodowych,
- szczegółowo omawiano możliwość wsparcia szkoły w wyposażeniu pracowni zawodowej chodziło nie tylko o przekazanie sprzętu, ale również pomoc w wyborze rodzaju sprzętu i dostawcy w celu jak najefektywniejszego wykorzystania możliwości jakie daje projekt. Dodatkowo został zakupiony sprzęt używany w Polsce, co wynikło z oszczędności w projekcie oraz z niskiego kursu hrywny i wygenerowanych w ten sposób oszczędności.
W ramach jednego ze spotkań uczestniczył również przedstawiciel polskiego przedsiębiorcy, który była zainteresowany podjęciem współpracy ze szkołą w zakresie organizacji wakacyjnych praktyk uczniowskich. Szkoła była bardzo zainteresowana podjęciem współpracy, ale uwarunkowania prawne nie pozwoliły tego przeprowadzić w krótkim czasie, ale współpracy w tym zakresie ma być kontynuowana.
3. Poprawa infrastruktury szkoły. W ramach projektu już na etapie jego opracowywania została podjęta decyzja o skupieniu się na pracowni spawalniczej, która nie odpowiadała potrzebom procesu dydaktycznego. Jak już wcześniej wspomniano w proces ten włączył się partner biznesowy w sytuacji, w której okazało się, że pomimo wcześniejszych deklaracji szkoła nie ma możliwości zakup zadeklarowanego wyposażenia ze środków własnych (nowa dyrekcja stwierdziła, że nie ma takich prawnych możliwości, bo zaszły zmiany prawne na Ukrainie i o każdą taką możliwość należało zwracać się do instytucji nadrzędnej, a tam z uwagi na duże niedobory finansowe na zabezpieczenie podstawowej działalności szkół nie było możliwości uzyskania takiej zgody). Szkoła na swój koszt wyremontowała pracownię i dostosowała ją do potrzeb zamontowania zakupionego wyposażenia. Szacunkowy koszty zakupionego wyposażenia i wykonanego remontu wyniósł około 20000 złotych. Wy wyniku współpracy z CZZMK dokonano wyboru takich urządzeń, które obecnie funkcjonują w zakładzie tak, żeby absolwenci mogli uczyć się na takich urządzeniach, na jakich później będą wykonywali pracowali w zakładach. Dodatkowo zakłada zadeklarował wsparcie praktyczne dla nauczycieli, którzy pracując dotychczas na bardzo przestarzały sprzęcie nie znali specyfiki pracy na nowoczesnych spawarkach.
4. Promocja szkoły. W tym zakresie były największe problemy z realizacji założeń projektowych wynikająca z bardzo specyficznych uwarunkowań szkoły zawodowej i małej roli jaką przywiązuje kadra pedagogiczna do działań promocyjnych. Tak po prostu trudno było przekonać, że działania te mają sens  i dlatego nie udało się wykorzystać środków na promocję w prasie lokalnej. Zabrakło czasu w tracie realizacji projektu, żeby sfinalizować to działanie pomimo tego, że ostatecznie uznano działania promocyjne za bardzo potrzebne i dlatego zostały dokonane zmiany w projekcie i wydrukowano większą ilość materiałów promocyjnych tj. baner, roll-apy, ulotki, nakręcono film promocyjny. Dodatkowo w ramach współpracy i jako wartość dodana projektu cztery osoby ze szkoły i CZZMK uczestniczyły w Dniach otwartych szkoły w Tomaszowie Lubelskim, a następnie przeniosły zaobserwowane działania na teren swojej szkoły w ramach organizowanych dni otwartych. Przy realizacji tego działania a właściwie ewaluacji założonych wskaźników i ich pomiaru tj. liczba uczniów, która została zrekrutowana wyszła bardzo duża rozbieżność w stosunku do tego jakie my jako lider projektu mieliśmy wyobrażenie o systemi edukacji na Ukrainie. Otóż inaczej niż w przypadku szkół ponadgimnazjalnych/średnich w Polsce tam większość szkół jest 11-klasowa, a nasza partnerska szkoła prowadziła tylko kształcenie w klasach 9-11. 
5. Przeprowadzenie drugiej wizyty studyjnej w dniach 29-31 marca 2017 roku, która odbyła się zgodnie z planem tzn. odwiedziliśmy Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa w Kielcach (I dzień). Odwiedziliśmy również instytucjami, które działają na rzecz rozwoju spawalnictwa tj. inkubator przedsiębiorczości w Stalowej Woli oraz Klaster spawalniczy (II dzień). III dzień zamierzamy poświęcić na popularyzacji wśród uczestników wizyty  ekonomii społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.Uczestnicy wizyty studyjnej

Uczestnicy wizyty studyjnej

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.