Przedłużamy termin naboru wniosków w konkursie "Działaj Lokalnie" do 21.06.2020 r. do godziny 24:00 Powodzenia !

Od 18 Maja 2020 r. przyjmowane są wnioski do Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie organizowanego przez Stowarzyszenie "Czajnia" przy współpracy z Miastem Tomaszów Lubelski, Gminą Tomaszów Lubelski, Gminą Telatyn oraz Gminą Ulhówek.

 

NABÓR: Wnioski można składać online od 18 Maja do 19 Czerwca 2020 r. poprzez Generator wniosków dostępny pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl

DOFINANSOWANIE: Maksymalna kwota dotacji może wynieść 6.000 zł. Wkład własny – 25 % wartości wnioskowanej dotacji  w tym: 5 % wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Planowana pula na dotacje to minimum 55.000 zł.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ: Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy nieformalne bez opiekuna prawnego. Uwaga: w przypadku zamiaru składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie grupa ma obowiązek wcześniej zgłosić to do Organizatora. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie powiatu tomaszowskiego.

NA JAKIE PROJEKTY: Dofinansowanie będzie możliwe tylko na projekt, który jest szeregiem działań prowadzących do aktywizacji danej społeczności na rzecz dobra wspólnego tj. nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na jednorazową/jednodniową akcję z wyjątkiem akcji lub wydarzeń dotyczących przeciwdiałania skutkom pandemi. 

 

 

INFOGRAFIKA O PROGRAMIE 

REGULAMIN KONKURSU

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PANDEMII

 

 

 

 


Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.