Działaj Lokalnie 2014

W wyniku konkursu jaki ogłosiliśmy w dniu 22 czerwca 2014 roku po ocenie wszystkich wniosków  wyłoniliśmy zwycięzców , którzy otrzymali dofinansowanie :

 1. Fundacja Społeczno Gospodarcza OSCAR uzyskała dofinansowanie w wysokości 5700 zł. za projekt „Mały przedsiębiorca”.  Mali uczestnicy programu poznali tajemnicę ekonomii, oszczędzania i organizowania budżetu domowego. Pomocne w tym celu okazały się zajęcia edukacyjne, jak również wizyty u przedsiębiorców działających na lokalnym rynku w różnorodnych branżach.
 1. Ulchuwieckie Stowarzyszenie Kresowe „Wspólny Cel” projekt „Żyj zdrowo, ruszaj się bo zardzewiejesz”- wysokość dofinansowania 6000 zł.
 2. Stowarzyszenie LakaVinyl projekt „ Graffiti Symbolem Wolności”. Celem projektu było zorganizowanie warsztatów dla młodzieży podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę na temat kolorowych liter, naklejek, tekturowych szablonów i sensu tworzenia takiej sztuki, oraz tworzenia własnych dzieł. Stowarzyszenie  uzyskało dofinansowanie w wysokości 5973 zł.
 3. Grupa nieformalna „Zawadczanie razem” projekt „Wspólne działanie – dobrem dla naszych dzieci” na budowę placa zabaw w miejscowości Zawady otrzymała dofinansowanie w wysokości 6000 zł
 4. Koło Gospodyń Wiejski w Tarnoszynie za projekt „Jesień na ludową nutę” otrzymało dofinansowanie w wysokości 5999zł. Realizowany był  wspólnie przez Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” w Tarnoszynie i miejscowe KGW. Projekt „Pomocna dłoń” jest przykładem  na to, że wspólne  spotkania uczą, integrują są okazją do angażowania się w działania, które nie tylko łączą pokolenia, ale ujawniają potrzebę realizacji podobnych inicjatyw.  Celem projektu było aby młodsze pokolenie poprzez wspólne spędzanie czasu i śpiewanie pieśni ludowych mogło poznawać kulturę ludową.
 1. Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia „Razem Zrobimy Więcej” projekt „Spotkajmy się przy studni” dzięki któremu uzyskało dofinansowane w kwocie 4958 zł. Głównym celem projektu było stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań dla mieszkańców, gdzie będzie można organizować spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe lub też odpocząć i porozmawiać.
 1. Grupa nieformalna „Wspólna inicjatywa wsi Nowosiółki”. Projekt „Baśniowa Kraina” uzyskał kwotę dofinansowania 4958 zł. Którego celem elem była budowa placu zabaw we wsi Nowosiółki Kardynalskie.
 1. Stowarzyszenie „Lubczyk „ stworzyło projekt „Powrót do tradycji, łączenie pokoleń” za który otrzymali 3195 zł dofinansowania. Projekt polegał na zbudowaniu i efektownym wykorzystaniu pieca chlebowego w miejscowości Lubycza Królewska.
 2. Lubelski Uniwersytet Trzeciego wieku filia w Tomaszowie Lubelskim projekt „Przeszłość dla przyszłości” otrzymał dofinansowanie w kwocie 4800 zł. Projekt miał na celu zmniejszenie dystansu między dwoma pokoleniami seniorów mających wiedzę i doświadczenie oraz młodych posiadających odwagę i energię. Uczestnicy mieli się skupić na tradycji i poszukiwaniu własnych korzeni by byli dumni ze swojego pochodzenia.
 1. Grupa nieformalna przy przedszkolu samorządowym w Lubyczy Królewskiej sporządziła projekt „Zmysłowość i magia placu zabaw”. Otrzymali dofinansowanie w wysokości 4300 zł. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy i aktywnego wypoczynku dla dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących  z obszarów wiejskich. Celem była również poprawa jakości życia dzieci z gminy Lubycza Królewska poprzez doposażenie ogrodu przedszkolnego w dodatkowy sprzęt rekreacyjno-sportowy. Projekt pozwolił stworzyć warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie, oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych a także integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 1.  Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic, które zrealizowało projekt „Szanujmy przeszłość, planujmy przyszłość”  Otrzymali dofinansowanie w kwocie 2075zł. Głównym celem projektu było poznanie kultury materialnej Lubelszczyzny  ze szczególnym uwzględnienie pogranicza (terenu obecnej Gminy Rachanie) oraz  ukazanie zmian jakie zaszły w Gminie Rachanie w ciągu 25 lat.


Załączniki

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.